Komuna e Skenderajt
Komuna e Skenderajt
Duke marrë parasysh situatën e tanishme të përhapjes së virusit Corona “COVID 19”, në përputhje të plotë me veprimet e përcaktuara me Planin e Qeverisë për Parandalimin dhe kontrollin e infeksionit (Covid-19), me qëllim të ofrimit të shërbimeve të shpejta shëndetësore, Komuna e Skenderajt kërkon nga të gjithë personat të ardhur nga diaspora apo qytetarët tonë që kanë qenë jashtë Kosovës kohëve të fundit të plotësojnë të dhënat si më poshtë:

*Informacion: Të dhënat tuaja janë të mbrojtura sipas Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave.